TỔNG QUAN

Các dịch vụ của chúng tôi được đưa ra nhằm giúp các tổ chức y tế phát triển hơn, thông qua các dịch vụ marketing 4.0. Chúng tôi đưa ra các chiến lược và phương thức giúp các tổ chức y tế đạt được mục tiêu phát triển của chính tổ chức.

Xây dựng chiến lược tăng trưởng

Chúng tôi xây dựng chiến lược nhằm giúp khách hàng phát triển và cải tiến hoạt động kinh doanh. Hơn hết, chúng tôi hướng tới sự chuyển đổi từ phát triển lợi nhuận đơn thuần thành phát triển hệ sinh thái, giúp khách hàng luôn có sẵn tài nguyên để hoạt động một cách tự nhiên và hiệu quả

Xây dựng content

Chúng tôi giúp khách hàng xây dựng các chiến lược Marketing trên các phương diện truyền thông Online bao gồm cả ngôn từ, hình ảnh lẫn video để truyền tải dịch vụ đến người dùng

Xây dựng thương hiệu

  • Chúng tôi giúp khách hàng xác định được mục tiêu thực sự cho thương hiệu của khách hàng 
  • Chúng tôi xây dựng và hỗ trợ khách hàng quản lý thương hiệu để tối ưu hóa các hoạt động phát triển

Đánh giá và phân tích

Chúng tôi liên tục theo dõi, đánh giá và phân tích các kết quả để có thể hiệu chỉnh kế hoạch để có được hiệu suất tốt nhất trong quá trình thực thi chiến lược. Và cũng qua bước đánh giá này, chúng tôi có thể điều chỉnh mức chi phí của khách hàng phải chi ra một cách hợp lý và tối ưu hơn.

Tăng trải nghiệm khách hàng

Đây là sự mới mẻ trong lĩnh vực Marketing Online 4.0. Chúng tôi xây dựng các hệ thống tổ chức và quản lý thông tin trên các kênh thông tin, thiết bị và tương tác với người dùng, đem lại môi trường thân thiện để thu hút khách hàng mới và giữ chân khách hàng trung thành của khách hàng

Tầm nhìn xa

Thông qua các công cụ hiện đại có thể giúp theo dõi và đánh giá, chúng tôi giúp khách hàng khám phá được những tiềm năng phát triển của tổ chức doanh nghiệp, tạo ra viễn cảnh phát triển tương lai đầy tiềm năng cho sự phát triển